Dorothea Broström

Jag är analytisk, engagerande, målorienterad och kommunikativ och har bred erfarenhet av att arbeta med olika nivåer i organisationer, från ledning till operativa enheter i olika förbättringsprojekt.

Min spetskompetens ligger inom processutveckling och förändringsledning/coachning för att uppnå nya börlägen. Jag har gedigen erfarenhet av kravställning, utvärdering och upphandling. Jag har också erfarenhet av att arbeta som coach/bollplank till chefer och ledare samt med metodutveckling och utbildning inom portfölj- och projektstyrning. Jag har erfarenhet av såväl det privata näringslivet som av statliga myndigheter och kommuner.

Jag har erfarenhet av chefsrollen både som anställd och på uppdragsbassis.

Roller jag trivs i är: coach, process- och verksamhetsutvecklare, projektledare, chef, förändringsledare, workshopledare och strategikonsult.

Uppdrag

Roll: IT-strateg på kommunen.
Detta innebar samordning av kommunens IT- satsningar, kravställning och upphandling av IT-produkter och tjänster.

Roll: Process- och veksamhetsutvecklare.
Analys och framtagande av processer, införande- och utbildningsmaterial för portfölj- och projekthantering i PROPS (XLPM)

Roll: Process- och veksamhetsutvecklare
Paketering av dotterbolagens tjänster och erbjudanden, kravställning av styrnings- och uppföljningssystem. Nuläges- och börlägesanalys inklusive förändringsledning. Kravanalys av befintliga verksamhetssystem.