Katarina Ulfsparre

Jag är entusiasmerande, kommunikativ, analytisk och har stor erfarenhet av att arbeta med olika chefsnivåer. Jag har innehaft flera chefsroller.

Min spetskompetens ligger inom verksamhetsstyrning, förändrings- och projektledning. Jag har stor erfarenhet av införande av förändrade processer och IT-stöd. Jag har lång erfarenhet av ledande positioner inom ledning och styrning av företag så som VvD och VD. Jag har varit VD inom byggbranschen, process- och processägare inom Telecom branschen, avdelningschef och affärs- samt förvaltningsledare inom bank och finans. Jag har också haft uppdrag som styrelsemedlem i både stora och små företag.

Jag har god erfarenhet och förståelse hur man manövrerar i multinationella organisationer. Jag har innehavt roller som chef, coach, program- och projektledare och strategikonsult.

Uppdrag

Roll: Chef för en organisationsenhet i en multinationell organisation.
Detta innebar ledning och styrning av gruppen.

Roll: Införandeprojektprojektledare för ett nytt verksamhetssystem.
Införandeplanering, utbildning och förändringsledning.

Roll: Projektledare.
Framtagning av ett nytt affärssystem för försäljningsansvariga. Nuläges- och börlägesanalys inklusive förändringsledning. Kravanalys och framtagning av affärsregler. Införande och utbildning.