Framtidens konsultföretag

Framtiden för konsultbranschen börjar se mer ut som filmindustrin, med olika företag och individer som samarbetar inom ett specifikt projekt, och sedan går skilda vägar. Vilka är konsekvenserna av en sådan trend för konsultföretag? Vår uppfattning är att denna trend är resultatet av tryck från kunderna. Kunderna efterfrågar ökad specialisering och ställer högre krav på konsulternas leverans. Vissa av kunderna har farhågor om att konsultföretaget är mycket mer motiverade att sälja konsulttjänster än att handla i kundens bästa intresse. Vissa konsulter kommer att fokusera ännu mer och bli mer säljorienterade med följden att kunder blir mer obekväma.

Vår syn på vilka tjänster som kommer att efterfrågas är ”att hantera och leda förändringar”. Här finns en stor och komplex marknad. Många kunder upplever att konsulter lämnar dem utan kunskap om hur nyttan av projekten ska hämtas hem. När det gäller varumärkesbyggande och marknadsföring, är det svårt att skilja konsultföretag åt. Hur kan företag differentiera sig på marknaden i dessa dagar? Det ÄR svårt! Konsultföretagen har problem att hitta en balans mellan att vara annorlunda utan att vara så annorlunda att kunderna inte förstår och efterfrågar deras kompetens.

Under de närmsta åren kan olika konsulttjänster drivas mer av samarbete än konkurrens. Det vill säga mer korsbefruktning mellan olika konsultföretag, som förhoppningsvis kommer att resultera i bättre produkter för kunden. Vi ser en ljus och spännande marknad, våra kunder efterfrågar specialistkompetens och de gillar att kunna lita på våra konsulter och de resultat de levererar. Kunderna söker mer än bara ett avslutat konsultuppdrag, de vill ha hjälp med hela förändringen.

Vår ambition är att utmana i hela förändringsresan. Många av våra projekt startar med att hantera en mindre förändring. Genom den kunskap som vi bygger om kundens verksamhet kan vi proaktivt hjälpa kunden vidare i den takt som önskas. För att ta hand om kundens unika önskemål och förutsättningar har vi skapat en modell för att knyta spetskompetens till vårt varumärke som gör att vi i de flesta fallen kan erbjuda en unik produkt eller tjänst baserat på vårt nätverk. Här ligger vårt mervärde. Vi bygger inte vårt erbjudande på tillgängliga konsulter utan på bästa möjliga kompetens sammansatt utifrån kundens behov.

Stäng