Ledare som kan konsten att leda i förändring

Framgångsrik projektledning kräver goda ledare som kan konsten att leda förändring. Kundernas behov av helhetslösningar och internationella projekt ökar kraven på projektledaren. Att kommunicera med uppdragsgivarna och förstå deras verksamhet på riktigt blir allt viktigare. Projektledare är ett framtidsjobb men rollen har förändrats. Projektledaren koordinerar kunder, underleverantörer och projektmedlemmar som dessutom kan finnas i olika länder. Projektledaren ska proaktivt och klokt driva projektet framåt och hantera styrgrupp och beställare. Det kräver stort kunnande om kundens verksamhet och förmåga att se helheten. Projektledning är en egen yrkeskår som i första hand leder uppdrag och projekt, vilket ställer stora krav på att kunna kommunicera resultatinriktat och leda människor.

Kunder frågar inte primärt om projektledare som är certifierade eller kan navigera efter en viss projektstyrningsmodell. De efterfrågar projektledare som kan leverera resultat och helhetslösningar som ger verkliga förbättringar i deras verksamhet. Det handlar om att förstå kunden, men också om att hantera projekt med projektmedlemmar och underleverantörer hos kunden, därför måste projektledaren vara duktig på att hantera olika sorters människor, se helheten och ha tillräcklig koll på detaljer och strukturer.

Projektledarna ska vara nyfikna på kundens verksamhet, kunna analysera och även våga ifrågasätta kundernas krav. Projektledarna måste också ha viss kunskap om tekniska utmaningar och hur man hittar den bästa lösningen för kunderna. En projektledare måste kunna hantera människor, såväl kunder, som leverantörer och projektmedlemmar. För att få ut maximal effekt måste projektledaren kunna samarbeta, därför är den personliga och sociala kompetensen mycket viktig.

Projektledaren måste också överföra kunskap till kunden under projektets genomförande. Vår idé är att bedriva coachning för att snabbt träna upp kundens projektledare att bli bra på improviserat ledarskap. Med improviserat ledarskap menar vi konsten att hantera nya situationer som uppstår i projektet eller dess omgivning. När det gäller rön om hur man ska bedriva projekt har den traditionella projektmodellen ersatts av improviserat ledarskap som den viktigaste kunskapen hos en projektledare.

Projektstyrningsmodellen fyller flera viktiga funktioner: dels som ett verktyg för projektledaren för att tidsordna aktiviteter och kunna förklara projektets progress för styrgrupp, beställare, projektmedlemmar och andra som har intresse i projektet. Samtidigt som man ställer konkreta mål och planer, uppkommer förväntningar som verkligheten kan avvika från. Detta resulterar i att aktiviteter som projektledaren ej har beredskap att hantera uppstår och improviserat ledarskap blir nödvändigt.

Den osäkerhet som präglar arbetet som projektledare, kräver även att improviserat ledarskap utgör en viktig beståndsdel i ledarskapet. Färdigheterna i att leda improviserat förbättras hela tiden, när projektledaren skaffar sig erfarenhet genom praktisk träning i de projekt som han/hon leder.

Stäng