Projektkontor – Andra vågen

Forskning visar att organisationer saknar möjligheter att anpassa projekten till organisationens strategier och att genomförandet av långa projekt ofta brister. Förväntade nyttor och besparingar inträffar inte. Många organisationer har inrättat ett Projektkontor och byggt upp projektportföljer och fungerande rapportering. Trots goda ambitioner så kvarstår problemen med att balansera och prioritera mellan initiativ och projekt. Prioriteringskriterier saknas eller är mer av typen ”projekt A, B, C, D och E är prioritet 1” och alla övriga projekt är också prioritet 1. Ansvaret för omprioritering och balansering av portföljen görs på en för hög nivå, för sällan och på fel grunder. Stora och små projekt följs upp på samma sätt med samma sätt enligt principen ”one model fits all”.

Tiden är inne för att skapa framgångsrika proaktiva projektkontor och öka fokus på portföljstyrning utifrån verksamhetens behov och säkerställa leveranser som kommer verksamheten till riktig nytta.

addngo’s ambition är att flytta fokus på reaktiv uppföljning till proaktiv analys och styrning genom vår modell för Associerade konsulter. Detta gör att vi kan sätta samman en grupp med både specialistkunskap och strukturkapital som gör vårt ledningssystem unikt.

Stäng