Kunder & Marknad

addngo arbetar med förändring inom både verksamhet och IT. Vi har alla en profession som projekt- och förändringsledare. Vi driver verksamhetskritiska projekt kopplat till affärskritiska system samt coachar projektledare i intuitivt ledarskap och projektmedlemmar till resultatinriktat projektarbete. Flera av våra kunder är Programkontor (PMO) där vi har tagit fram modeller för hur man kan mäta projekt och hela portföljer för att skapa bättre styrning och uppföljning. Vi har också god erfarenhet av chefsjobb på olika nivåer från flera branscher.

Vår kunskap finns inom branscher som Energi, Offentlig sektor, Bank & Finans samt Telcom.

 


Addngo AB
c/o Nykomb Synergetics
Floragatan 10 B
114 31 STOCKHOLM
info@addngo.se