Filosofi

I takt med att kundernas behov av helhetslösningar ökar, ökar också kraven på projektledaren. Att kommunicera med uppdragsgivarna och förstå deras verksamhetsbehov har blivit allt viktigare men rollen har förändrats.

Projektledaren måste vara navet gentemot viktiga målgrupper som, underleverantörer, andra projekt, projektmedlemmar som kan vara lokaliserade på olika kontor och i olika länder. Det kräver stort kunnande om kundens verksamhet och förmåga att se helheten. Projektledare är ett framtidsjobb, en egen yrkeskår som i första hand leder och driver projekt, vilket ställer stora krav på att kunna kommunicera resultatinriktat och leda i förändring. I andra hand kommer kunskaperna om it och projektmodeller.

Det finns ett tydligt behov av projektledare med ledaregenskaper. Personer som kan ta ett stort ansvar och leverera helhetslösningar och agera i en föränderlig värld. I takt med att allt mer läggs ut till lågkostnadsländer och/eller andra företag ökar behovet av styrning och koordinering än mer.

Våra medarbetare har alla lång erfarenhet av stora och affärskritiska projekt. Med exceptionellt goda ledaregenskaper från olika företag och branscher är vi vana att hantera oväntade situationer samt skapa nya vägar för att överträffa förväntade affärs- och resultat mål.

Vilka är vi?

Vi kommer från stora och små konsultföretag med lång erfarenhet av roller i ledande befattningar. Gemensamt för oss är vår passion för att omvandla erfarenheter till nytta samt hantera affärsmässiga utmaningar.

Våra värderingar bygger på att vi är:

• Självlysande – Varje individ är en stark och klar stjärna, självständig och med integritet
• Kommunikativa – Vi gör det komplicerade enkelt
• Modiga – Vi vågar ta beslut, ta kontroll, utmana, vågar säga ifrån

Vi söker

Vi söker dig som har lång erfarenhet av projekt och programledning, mycket goda ledaregenskaper med ambitioner att utveckla andra och vara en förebild. Kanske har du varit egenkonsult en längre tid och vill tillhöra ett större sammanhang, eller varit konsult på ett större konsultbolag och vill utvecklas vidare.

 


Addngo AB
c/o Nykomb Synergetics
Floragatan 10 B
114 31 STOCKHOLM
info@addngo.se